HAKLER, spol. s r.o., Čimická 25, 182 00 Praha 8
tel.: 284 686 733, fax: 284 686 733
IČ: 45792291, DIČ: CZ45792291
HAKLER@login.cz

Firma Hakler spol. s r.o. nabízí

Vedení běžné účetní agendy

Zpracování měsíčních uzávěrek vždy do 15. následujícího měsíce

Vedení mzdové agendy včetně příslušných odvodů pojistného (pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na všeobecné zdravotní pojištění), a včetně odvodu záloh na daň z příjmů v průběhu daňového období a jejich zúčtování na konci roku

V rámci mzdové agendy zajišťujeme též přihlášení a odhlášení zaměstnanců na příslušných orgánech státní správy a zajišťujeme veškerý styk s nimi

Zpracování a následné podání daňových přiznání pro výpočet a odvod daně z přidané hodnoty (DPH) je-li klient plátcem DPH, a to včetně veškerého styku s Finančním úřadem v této záležitosti

Zpracování a následné podání daňového přiznání pro odvod silniční daně pro případ, že klient disponuje služebními auty, včetně styku s Finančním úřadem v této záležitosti

Zajištění plateb zákonného pojištění organizacemi za škodu při pracovním úrazu

Zpracování roční uzávěrky

Vypracování daňového přiznání včetně daňového poradenství

Daňové poradenství v průběhu celého roku

Vše v souladu s platnými právními předpisy

Bližší informace rádi poskytneme osobně.

  www.hillnet.cz